פרויקט "מומנט", בת ים – תקנון הגרלה

   

 • האפשרות ‬לרכוש ‬דירה ‬במבצע ‬הדיור ‬מותנית ‬ברישום ‬מוקדם* ‬ובתוצאות ‬ההגרלה ‬כמפורט ‬להלן. ‬הרישום ‬המוקדם ‬ייערך ‬באתר ‬האינטרנט ‬של ‬מועדון "‬חבר" ‬בכתובת ‬www.mcc.co.il,‬ ‬החל ‬מיום ‬ראשון, ‬ה-‬7.2.2021 ‬ב-‬12:00 ‬בצהריים ‬ועד ‬ליום ‬רביעי, ‬ה-‬3.3.2021 ‬ב-‬10:00 ‬בבוקר.‬
 • לאחר ‬סיום ‬הרישום ‬המוקדם ‬באינטרנט ‬ולא ‬יאוחר ‬מיום ‬חמישי, ‬ה- ‬4.3.2021, ‬תיערך ‬הגרלה ‬בין ‬כלל ‬הנרשמים ‬הזכאים ‬להשתתף ‬בהגרלה**, ‬כמפורט ‬להלן ‬ובתקנון ‬ההגרלה, ‬בה ‬ייקבע ‬סדר ‬בחירת ‬הדירות, ‬תוך ‬מתן ‬עדיפות ‬לעמיתי ‬המועדון, ‬ילדיהם ‬והוריהם ‬על ‬פני ‬אחים ‬של ‬עמיתים ‬ועל ‬פני ‬עמיתים ‬שהם ‬או ‬קרוביהם ‬רכשו ‬דירה ‬במבצעי ‬הדיור ‬שקיימנו ‬בפרויקט ‬Westside ‬רחובות, ‬פרויקט "‬בית ‬בפארק" ‬באור ‬יהודה ‬ופרויקט "‬חלומות ‬אור ‬ים" ‬באור ‬עקיבא . ‬ימי ‬המכירות ‬יערכו ‬בצורה ‬מקוונת ‬אליהם ‬יוזמנו ‬1,600 ‬הנרשמים ‬שיעלו ‬בהגרלה ‬במקומות ‬הראשונים. ‬מועדון "‬חבר" ‬שומר ‬לעצמו ‬את ‬הזכות ‬לקבוע ‬ו/‬או ‬לשנות ‬את ‬מספר ‬הנרשמים ‬שיוזמנו ‬לימי ‬המכירות. ‬   ‬
 • ההגרלה ‬תיערך ‬ע"‬י ‬החברה ‬המוכרת, ‬אזורים ‬בנין (1965) ‬בע"‬מ,‬ ‬ובפיקוחה ‬של ‬עו"‬ד ‬קרן ‬צפת ‬מהמחלקה ‬המשפטית ‬של ‬החברה ‬המוכרת.
 • לאחר ‬קיום ‬ההגרלה ‬יישלחו ‬הודעות ‬באמצעות ‬מסרונים)SMS( ‬ ודוא"‬ל ‬לכלל ‬הנרשמים. ‬לנרשמים ‬שעלו ‬בגורל ‬ב-‬ ‬1,600 ‬המקומות ‬הראשונים (‬או ‬מספר ‬אחר ‬שיקבע ‬כאמור) ‬תישלח ‬הזמנה ‬להשתתפות ‬בימי ‬המכירות ‬המקוונים.‬
 • על ‬מנת ‬שתהליך ‬הרישום ‬וההגרלה ‬יהיה ‬מתחשב ‬עד ‬כמה ‬שניתן, ‬ייגבו- -‬מעמיתים ‬שיוזמנו ‬להשתתף ‬בימי ‬המכירות ‬המקוונים, ‬אך ‬בפועל ‬לא ‬ישתתפו ‬במועד ‬ובשעה ‬שנקבעו ‬עבורם ‬בימי ‬המכירות (כך ‬שאולי ‬תישלל ‬מעמית ‬אחר ‬שנרשם, ‬אך ‬לא ‬הוזמן, ‬הזכות ‬להיות ‬מוזמן ‬לימי ‬המכירות ‬המקוונים) ‬דמי ‬אי ‬השתתפות ‬בסך ‬500 ‬₪. ‬
 • בכדי ‬להימנע ‬מחיוב ‬בדמי ‬אי ‬השתתפות, ‬על ‬מי ‬שנרשם ‬להגרלה ‬ואין ‬בכוונתו ‬להשתתף ‬בימי ‬המכירות ‬המקוונים, ‬להודיע ‬על ‬ביטול ‬הרשמתו ‬באמצעות ‬פניה ‬למחלקת ‬קשרי ‬עמיתים ‬במועדון "‬חבר", ‬עד ‬לא ‬יאוחר ‬מיום ‬רביעי, ‬ה-‬3.‬3.2021 ‬בשעה-‬ ‬10:00 ‬בבוקר.‬
 • ימי ‬המכירות ‬יתנהלו ‬כאמור ‬באופן ‬מקוון, ‬באמצעות ‬קבלת ‬קישור ‬למתחם ‬מכירה ‬מקוון ‬ייעודי ‬אליו ‬יזומנו ‬הנרשמים ‬שעלו ‬בגורל ‬להתחבר, ‬בהתאם ‬לסדר ‬זכייתם ‬בהגרלה,‬ ‬אולם ‬רק ‬הרוכש ‬המיועד ‬יקבל ‬קישור ‬למתחם ‬המכירות ‬המקוון.‬
 • ימי ‬המכירות ‬המקוונים ‬יתקיימו ‬בימים ‬רביעי-‬חמישי, ‬ה-‬10-11/3/2021, ‬החל ‬מהשעה-‬9:00. ‬על ‬המוזמנים ‬להתחבר ‬למתחם ‬המכירות ‬המקוון ‬ביום ‬ובשעה ‬שיצוינו ‬בהזמנה ‬שתישלח ‬אליהם ‬כאמור. ‬הכניסה ‬למתחם ‬המכירות ‬המקוון ‬נעשית ‬בקבוצות ‬של ‬מוזמנים, ‬כמפורט ‬בתקנון. ‬לא ‬תתאפשר ‬כניסה ‬למתחם ‬המכירה ‬המקוונת ‬קודם ‬למועד ‬שיצוין ‬בהזמנה ‬ולא ‬יישמר ‬תורו ‬של ‬מי ‬שיבקש ‬להתחבר ‬באיחור.‬ ‬ההתחברות ‬למתחם ‬המכירות ‬המקוון ‬תיעשה ‬באמצעות ‬מחשב ‬נייח ‬או ‬נייד ‬בלבד (‬לא ‬ניתן ‬להתחבר ‬מטלפון ‬נייד ‬או ‬ממכשיר ‬טאבלט.
 • מובהר ‬כי ‬מועדון "‬חבר" ‬וחברת ‬אזורים ‬בנין (1965) ‬בע"‬מ ‬לא ‬ישאו ‬בכל ‬אחריות ‬במקרה ‬של ‬כשל ‬טכני ‬המונע ‬התחברות ‬של ‬זוכה ‬למתחם ‬המכירות ‬המקוון, ‬בין ‬אם ‬קבועה ‬או ‬זמנית (‬אשר ‬בגינה ‬איחר ‬הזוכה ‬את ‬השעה ‬היעודה), ‬ובין ‬אם ‬מקורו ‬של ‬הכשל ‬אצל ‬הזוכה, ‬אצל ‬ספקי ‬התשתית ‬השונים ‬או ‬אצל ‬הגורמים ‬המתפעלים ‬את ‬מתחם ‬המכירות ‬המקוון, ‬והזוכים ‬מוותרים ‬על ‬כל ‬טענה ‬או ‬תביעה ‬כלפיהם ‬בקשר ‬עם ‬כך. ‬על ‬הזוכים ‬לוודא ‬את ‬תקינות ‬מערכות ‬התקשורת ‬שבאמצעותן ‬יתחברו ‬למתחם ‬המכירות ‬המקוון ‬ואת ‬היתכנות ‬החיבור ‬למתחם ‬מבעוד ‬מועד.
 • בימי ‬המכירות ‬המקוונים, ‬יידרש ‬כל ‬רוכש ‬להזדהות ‬בפני ‬נציג ‬המכירות ‬כעמית ‬המועדון ‬ו/‬או ‬כבן ‬משפחה ‬של ‬עמית ‬כאמור, ‬באמצעות ‬כרטיס ‬אשראי ‬מועדון "‬חבר" ‬של ‬העמית ‬ותעודת ‬זהות (‬לרבות ‬ספח).‬
 • באשר ‬לנרשמים ‬אשר ‬לא ‬יעלה ‬בידם ‬לרכוש ‬דירה ‬בימי ‬המכירות, ‬החברה ‬תפעל ‬ככל ‬שניתן ‬ובהתאם ‬לשיקול ‬דעתה ‬למכירת ‬דירות ‬שיוותרו ‬במלאי ‬לאחר ‬ימי ‬המכירות, ‬ככל ‬שיוותרו ‬ובהתאם ‬לכללים ‬שיקבעו ‬ע"‬י ‬החברה
 • ‬החברות ‬במועדון "‬חבר" ‬מקנה ‬את ‬הזכות ‬להירשם ‬להגרלה ‬פעם ‬אחת ‬בלבד, ‬בין ‬אם ‬מדובר ‬בעמית ‬עצמו ‬ובין ‬אם ‬מדובר ‬במי ‬מבני ‬משפחתו ‬הזכאים ‬לכך, ‬ובהתאם ‬לכך ‬כל ‬עמית ‬במועדון ‬או ‬בן ‬משפחתו ‬אשר ‬עלו ‬בגורל ‬יהיו ‬רשאים ‬לרכוש ‬דירה ‬אחת ‬בלבד. ‬
 • עמית (‬או ‬בן ‬משפחתו) ‬אשר ‬ירכוש ‬דירה ‬במבצע ‬הדיור ‬הנוכחי, ‬יוגרל ‬בעדיפות ‬נמוכה ‬בכל ‬אחד ‬מ- ‬3 ‬מבצעי ‬הדיור ‬העוקבים ‬הבאים ‬שיערכו ‬לעמיתי ‬המועדון ‬בעתיד, ‬ככל ‬שיערכו (‬הכל ‬כמפורט ‬בתקנון ‬ההגרלה). ‬עדיפות ‬נמוכה ‬משמעה ‬כי ‬במקומות ‬הראשונים ‬יוגרלו ‬הנרשמים ‬שהינם ‬עמיתים (‬או ‬קרוביהם) ‬שלא ‬רכשו ‬דירה ‬במבצע ‬דיור ‬זה ‬ובמבצעי ‬הדיור ‬הקודמים ‬שהתקיימו ‬בפרויקט "‬חלומות ‬אור ‬ים" ‬באור ‬עקיבא ‬מחודש ‬פברואר ‬2019, ‬ופרויקט "‬בית ‬בפארק" ‬באור ‬יהודה ‬מחודש ‬נובמבר ‬2018, ‬ולאחריהם ‬יוגרלו ‬נרשמים ‬שרכשו ‬דירה ‬במבצע ‬דיור ‬זה ‬ובמבצעי ‬הדיור ‬הקודמים.  ‬מועדון "‬חבר" ‬שומר ‬לעצמו ‬את ‬הזכות ‬לבטל ‬או ‬להקטין ‬את ‬כמות ‬מבצעי ‬הדיור ‬כאמור, ‬בהן ‬יוגרלו ‬בעדיפות ‬נמוכה ‬רוכשי ‬דירות ‬במבצע ‬דיור ‬זה ‬ו/‬או ‬רוכשי ‬הדירות ‬במבצע  ‬הדיור ‬הקודמים ‬כאמור .
 • כעמית ‬המועדון ‬לצורך ‬השתתפות ‬במבצע ‬הדיור ‬ייחשב ‬כל ‬מי ‬שרשום ‬במאגרי ‬המועדון ‬כעמית ‬מועדון "‬חבר" ‬בתאריך ‬4.2.2021.‬ ‬ההגרלה ‬תיערך ‬כאמור, ‬ע"‬י ‬חברת ‬אזורים ‬בנין (‬1965) ‬בע"‬מ ‬בלבד. ‬מועדון ‬חבר ‬צרכנות ‬בע"‬מ ‬אינו ‬אחראי ‬לעריכתה ‬ו/‬או ‬לתוצאותיה.‬
 • מובהר ‬כי ‬בימי ‬המכירות ‬המקוונים ‬תבוצע ‬במקביל ‬גם ‬מכירה ‬של ‬דירות ‬בפרויקט ‬למתעניינים ‬מתוך ‬הציבור ‬הרחב, ‬כמפורט ‬בתקנון ‬ההגרלה.‬
 • לתשומת ליבכם, ההתקשרות תהיה בין החברה המוכרת לבין הקונה בלבד, בהתאם להסכם המכר שייחתם בין הצדדים. מועדון "חבר" צרכנות לא ילווה את תהליך רכישת הדירה והאכלוס בהמשך, וכל זכויותיו של הקונה יהיו כלפי החברה המוכרת בלבד. על כל קונה חלה האחריות לבדיקת הנכס, הסכם המכר, המפרט הטכני והנספחים להסכם. מומלץ להתייעץ עם עו"ד טרם חתימה על הסכם המכר.
  החברה המוכרת מחויבת בהנפקת בטוחות עפ"י חוק המכר בגין כספים שישולמו על חשבון מחיר הדירה באמצעות שוברי תשלום לחשבון הליווי שיפורט בהסכם המכר, ואנו ממליצים להקפיד על קבלתן במועד האפשרי המוקדם ביותר.

*בהתאם להוראות תקנון ההגרלה והפרטים המפורסמים באתר מועדון "חבר". מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז – 1977. עורכת מבצע ההגרלה: "אזורים בנין (1965) בע"מ". עותק תקנון ההגרלה נמצא בכתובת: www.mcc.co.il או בתיאום מראש במשרדי המפקח על מבצע ההגרלה בכתובת: ארניה אוסוולדו 32, תל אביב. המפקחת על ההגרלה: עו"ד קרן צפת, מהמחלקה המשפטית של החברה המוכרת. **הזכאים להשתתף בהגרלה הינם עמיתי מועדון "חבר" ו/או בן משפחה מקרבה ראשונה (קרי בן/בת זוג, הורי העמית, ילדיו, ואחיו ואחיותיו. אחים ואחיות יוגרלו בעדיפות נמוכה כמפורט בתקנון ההגרלה). לעניין בן/בת זוג, יחשבו בני זוג נשואים, וכן ידועים בציבור, ובלבד שמסרו לחברה תצהיר חתום על ידם ומאומת כדין.

כפתור סגירת פופאפ
ההרשמה להגרלה הינה חינם, ואינה מחייבת אתכם להמשך תהליך הרכישה
כפתור - עמיתי מועדון חבר? הירשמו להגרלה
לקבלת פרטים נוספים
לחזרה של נציג