סינון לפי דירה
מספר חדרים / טיפוס דירה
כלל טיפוסי הדירה
2 חד׳ (כמות מצומצמת)
3 חד׳
4 חד׳
5 חד׳ מטיפוס C5 (מקומה 21)
5 חד׳ מטיפוס D5 (מקומה 22)
6 חד׳ (מקומה 22)
״מרפסת גג״ 4 חד׳ (כמות מצומצמת)
״מרפסת גג״ 5 חד׳ (כמות מצומצמת)
בניין
כלל הבניינים
בניין 1
בניין 2
בניין 3
בניין 4
קומה
כלל הקומות
1-5
6-10
11-15
16-20
20-21
21-25
26-30
שטח דירה במ״ר
כלל השטחים
60 - 75
76 - 90
91 - 105
106 - 120
121 - 135
136 - 150
151 - 165
מחיר ב-₪
כלל המחירים
1,500,000 - 1,800,000
1,800,001 - 2,100,000
2,100,001 - 2,400,000
2,400,001 - 2,700,000
2,700,001 - 3,000,000
3,000,001 - 3,300,000
דגם MG4Balc1
מרפסת גג 4 חדרים
שטח דירה: 104.5 מ"ר
שטח מרפסת: 40 מ"ר
מחיר "חבר": החל מ- 2,079,000
בניין 2 קומה 1
תוכנית דירה צבעונית
דגם MG4Balc2
מרפסת גג 4 חדרים
שטח דירה: 103.5 מ"ר
שטח מרפסת: 26 מ"ר
מחיר "חבר": החל מ- 1,959,000
בניין 3 קומה 1
תוכנית דירה צבעונית
דגם MK5Balc2
מרפסת גג 5 חדרים
שטח דירה: 145 מ"ר
שטח מרפסת: 75.5 מ"ר
מחיר "חבר": החל מ- 2,769,000
בניין 3 קומה 1
תוכנית דירה
דגם MK5Balc1
מרפסת גג 5 חדרים
שטח דירה: 144 מ"ר
שטח מרפסת: 60 מ"ר
מחיר "חבר": החל מ- 2,689,000
בניין 2 קומה 2
Mk5balc M2 אינדקס
דגם MK5
5 חדרים טיפוס D
שטח דירה: 145 מ"ר
שטח מרפסת: 16 מ"ר
מחיר "חבר": החל מ- 2,469,000
בניין 3 קומות 2 - 5
Mk5 M4 אינדקס
דגם MK5
5 חדרים טיפוס D
שטח דירה: 144 מ"ר
שטח מרפסת: 19.5 מ"ר
מחיר "חבר": החל מ- 2,479,000
בניין 2 קומות 3 - 5
Mk5 M2 אינדקס
דגם MJ4
4 חדרים
שטח דירה: 102 מ"ר
שטח מרפסת: 10 מ"ר
מחיר "חבר": החל מ- 1,909,000
בניין 3 קומה 1
בניין 3 קומות 3 - 5
Mj4 M5 אינדקס
דגם MJ4
4 חדרים
שטח דירה: 102.5 מ"ר
שטח מרפסת: 10 מ"ר
מחיר "חבר": החל מ- 1,969,000
בניין 2 קומות 2 - 5
Mj4 M1 אינדקס

*השטחים המצוינים לעיל הינם בקירוב. "שטח" ו/או "שטח מרפסת" – משמעו: שטח המחושב לפי הכללים הקבועים בצו מכר דירות (טופס של מפרט) תשל"ד-1974.

** קיימות דירות במתחם אשר אינן פנויות למכירה.

כפתור סגירת פופאפ
ההרשמה להגרלה הינה חינם, ואינה מחייבת אתכם להמשך תהליך הרכישה
כפתור - עמיתי מועדון חבר? הירשמו להגרלה
לקבלת פרטים נוספים
לחזרה של נציג